Hier treft u een overzicht aan van de tarieven voor consulten en een aantal onderzoeken die direct in de praktijk kunnen worden uitgevoerd op tijdige aanvraag.

Consulten en kosten
Het eerste consult duurt een uur. Vervolgbehandelingen vinden meestal om de vier weken plaats
en duren een half uur. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de klachten. De kosten van
middelen, kruiden, voedingssupplementen en eventuele testen zijn niet inbegrepen.
(prijzen per 01-01-2009. Tussentijdse prijswijzigingen onder voorbehoud).

Prijzen consult
Eerste consult (één uur):              €125.00

Eerste consult (1,5 uur):               € 190.00

Vervolgconsult (half uur):              €  65.00
Vervolgconsult (één uur):              €  125.00

 

Testen

Mogelijke testmogelijkheden worden verder in het consult afgesproken en afgestemd.

Betaling
Consulten vinden uitsluitend plaats tegen contante betaling. De behandeling en de benodigde middelen worden meteen afgerekend. U kunt pinnen of contant betalen.

Contact
Voor het stellen van vragen of het maken van afspraken kunt u contact opnemen. Als er niet wordt opgenomen, kunt u een boodschap inspreken op het antwoordapparaat, u wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. U kunt ook faxen of e-mailen.

Vergoedingen
Jan Blaauw is aangesloten bij een tweetal grote beroepsverenigingen (VNT en MBOG) die nu door ruim 45 ziektekostenverzekeringen worden erkend. Afhankelijk van uw polis worden de consulten vergoed. Primair wordt er gewerkt met voedingssupplementen en aanvullende onderzoeken (indien gewenst). Deze worden helaas door praktisch geen enkele verzekeraar vergoed. Voor de hoogte van uw vergoeding raden wij u aan contact op te nemen met uw eigen verzekeraar.

ngs VNT_LOGO_out

 

Het verloop van een consult                                                                                                                               Bij een 0,5 – 1,5 uur durend (vervolg)consult krijgt u direct een (nieuw) advies//behandelvoorstel mee naar huis, tenzij anders overeengekomen tijdens het consult.
Gemotiveerd en goed voorgelicht beginnen is een vereiste voor een optimaal therapieresultaat (uiteraard daar waar mogelijk).

Aanwezigheid / Verhindering
Consulten dienen op de afgesproken tijd gevolgd te worden. Wacht- en uitlooptijden zijn in principe niet mogelijk. Dit laatste om ieder zijn/haar tijd te kunnen waarborgen. Bij annuleringen binnen 48 uur  (ook in het weekend), zijn we genoodzaakt de kosten voor 100% in rekening te brengen. De zorgverzekeraar vergoedt deze kosten niet.

Aanvullende testen
Meting in urine van 10 belangrijke parameters  kost € 5,00.
Vroegherkenning van verstoringen kunnen vaak in een vroeg stadium hersteld worden zodat bepaalde nog niet aan het licht gekomen “gebreken” in de toekomst niet tot verstoring of een ziekte kunnen leiden.
Verhoogde waarden kunnen indicaties geven zoals hieronder vermeld.

Dichtheid:
Kan wijzen op o.a. infecties aan de urinewegen (blaas-ontsteking), problemen met de nieren, storingen in de vochtbalans en storingen in de zuur/basen huishouding.

pH/zuurtegraad:
Kan wijzen op bacteriële infecties. In een verzuurd milieu ontstaat er een verhoogde ontstekingsgevoeligheid.

Leucocyten:
Wijst meestal op ontstekingen.

Nitriet:
Komt verhoogd voor bij bacteriële infecties.

Eiwit:
Duidt op mogelijke aandoeningen aan de nieren.

Glucose:
Duidt op glucoseverstoring of diabetes.

Ketonen:
Kunnen duiden op diabetes of nierbekkenontstekingen.
(hierbij zijn nitraat/leucocyten/eiwit positief)

Urobilinogeen:
Aandoeningen aan de lever en/of de galwegen.

Bilirubine:
Bij vasten, leverbeschadigingen en diabetes.
(hierbij is glucose verhoogd en bij jongeren zijn ook ketonen positief)

Bloed:
Bij infecties, verwondingen en blessures.
(Bij de vrouw misschien iets bloed van een eventuele menstruatie)

Zie ook de PDF van mogelijke testen binnen de praktijk.

klein bloedbeeld

9 waarden en age reader

 

Schermafdruk 2015-03-04 14.59.18