[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]Wat kan Prognos voor u betekenen?
Ruimtevaarttechnologie voor uw gezondheid

ANIM12
Prognos diagnose en therapie

PROGNOS is een computer-analyse systeem tot herstel en behoud van een goede gezondheid. Het is afkomstig uit de ruimtevaart geneeskunde. Het is een veilige en pijnloze methode om klachten te verhelpen en te voorkomen. Deze methode kan ook op baby’s worden toegepast. Deze analyse- en behandelwijze is een systeem dat gebaseerd is op kennis van reguliere geneeskunde, acupunctuur, homeopathie, orthomoleculaire geneeskunde, ayurveda en vele andere natuurlijke geneeswijzen. PROGNOS is een unieke innovatieve combinatie van 5000 jaar oude Chinese wijsheid, gebaseerd op de energiestromingen in de meridianen en Westerse high-tech computertechnologie, gebaseerd op wetenschappelijke feiten en praktijkervaring. De Westerse reguliere geneeskunde en het PROGNOS systeem blijken elkaar perfect aan te vullen en worden reeds in veel landen gecombineerd toegepast.

Wat kan de behandelaar met PROGNOS?

LET OP: Praktijk Blaauw werkt alleen met een basismeting en een provocatiemeting met Prognos en gaat niet verder met het meten van oorzaakcategorien. Deze twee metingen zijn wetenschappelijk qua reproduceerbaarheid aangetoond in 2002 door Universitätsklinikum in Tübingen en in Vancoucer 2010 (PMCID: PMC2903710). Ook met kennis en ervaring is uit de eerste twee metingen veel informatie te halen naast de ruim 35 jaar praktijkervaring die ruimte bied om dit als indicatie mee te nemen in het gehele plaatje.


Op dit moment wordt er in 35 landen met PROGNOS gewerkt. Met behulp van PROGNOS stelt de behandelaar vast welke verstoringen in het lichaam aanwezig zijn en door welke oorzaken deze verstoringen zijn ontstaan. Vervolgens wordt de oorzaak van de klachten behandeld en niet de symptomen, waardoor klachten definitief verdwijnen.

Doel en behandeling met PROGNOS
Het uiteindelijke doel is evenwichtsherstel van lichaam en geest. In principe kunnen alle klachten met PROGNOS behandeld worden. Veel behandelde klachten zijn chronische vermoeidheid, spier- en gewrichtsklachten, allergieën, migraine, hoofdpijn, darmstoringen, huidklachten, hormoonstoringen, emotionele storingen zoals angsten en depressies, ADHD, multiple sclerose en reumatische klachten. Bij klachten is het altijd wenselijk eerst de huisarts en eventueel een specialist te bezoeken.

Doel: gezond zijn
Behandeling met PROGNOS kan de volgende doelen hebben:
1. Klachten verhelpen en weer gezond worden
Met behulp van PROGNOS worden oorzaken van klachten opgespoord en vervolgens behandeld. De klachten zijn vaak veroorzaakt door schimmels, virussen, bacteriën, en parasieten. Ook schadelijke stoffen van buitenaf kunnen klachten tot gevolg hebben, bijvoorbeeld insecticiden, kleur- en verfstoffen, medicijnresten en zware metalen. Andere veroorzakers van klachten zijn bijvoorbeeld niet verwerkte emoties, straling van elektrische apparaten, littekens, gebitstoring en tekorten van vitamines en mineralen. Niet te onderschatten oorzaken, die bij andere behandelwijzen vaak niet ontdekt en behandeld worden, zijn miasmes, hersenkernen, chakra’s en matrixstoring. Vaak ligt de oorzaak ver in het verleden en zijn patiënten afhankelijk van medicijnen die meestal slechts de symptomen bestrijden. PROGNOS draagt bij aan het herstel van het evenwicht zodat de klachten kunnen verdwijnen en medicijnen soms niet meer nodig zijn (in overleg met de behandelend arts).

2. Gunstig beïnvloeden van chronische ziekten
Chronische ziekten zoals ernstige suikerziekte en reuma zijn over het algemeen niet te genezen met PROGNOS. De behandeling kan echter wel een positieve invloed hebben en de ziekte beheersbaar maken. Hierdoor hebben de patiënten minder klachten en voelen zich aanzienlijk fitter.

3. Voorkomen van klachten, de kern van preventie
Lang voordat er klachten optreden zijn de energieën in de meridianen al meetbaar verstoord. PROGNOS kan deze energetische verstoringen vaststellen. Op deze manier kan de behandelaar vroegtijdig preventieve maatregelen adviseren en kunnen ziekten worden voorkomen. Preventie is nuttig voor iedereen die gezond wil zijn. PROGNOS wordt niet alleen gebruikt in praktijken en klinieken voor diagnose en therapie, maar is ook nuttig voor het optimaliseren van sportprestaties, het terugdringen van het ziekteverzuim in het bedrijfsleven en ter ondersteuning van anti-aging en life-extension.

Diagnose: op zoek naar oorzaken
De behandelaar zal in het eerste gesprek de voornaamste klachten inventariseren en vragen stellen over het gebruik van medicijnen en andere middelen. Er wordt ook informatie verkregen door bijvoorbeeld naar de tong, het gezicht en de nagels te kijken. Vervolgens meet hij met het PROGNOS computer-analyse systeem de energietoestand van de 24 hoofdmeridianen, zoals die in de acupunctuur bekend zijn.

Aan de hand van de meetresultaten die op het beeldscherm verschijnen in duidelijke grafieken en overzichten kan de behandelaar bepalen welke meridianen een energetische verstoring hebben, door welke oorzaak deze verstoring opgetreden is en waarmee dit te verhelpen is. Bovendien kan er bepaald worden welke oorzaak als eerste behandeld moet worden voor een snel en blijvend resultaat.

Hoe verloopt de meting?

Basismeting;Om de meting te kunnen uitvoeren, maakt de behandelaar een meetkring tussen de patiënt en het PROGNOS-systeem. De patiënt krijgt hiervoor een bandje om de pols en de behandelaar meet op 24 punten aan het begin en einde van de meridianen aan de handen (vingers) en de voeten (tenen). Over het algemeen werkt Praktijk Blaauw alleen met een basismeting, daar de wetenschappelijke betrouwbaarheid hiervan is aangetoond in twee onafhankelijke onderzoeken aan universiteiten.

Tijdens de verdere metingen krijgt de patiënt een koptelefoon op waar gedigitaliseerde signalen uitkomen met behulp waarvan de behandelaar de aanwezige oorzaken kan bepalen. Deze signalen zijn innovatieve, uniek aan het PROGNOS-systeem gekoppelde, Diagnose-Frequentie-Spectra die met grote nauwkeurigheid de aanwezige en te behandelen oorzaken aantonen.

De 15 te meten oorzaakcategorieën zijn:
1.  Schimmels
2.  Virussen
3.  Bacteriën
4.  Parasieten
5.  Toxische belasting
6.  Geopathie/Elektrosmog
7.  Littekenstoring
8.  Gebit
9.  Psyche/Emoties
10. Hersenkernen
11. Miasmes
12. Chakra’s
13. Hormonen
14. Vitaminen/Mineralen/Aminozuren
15. Matrix

De behandelaar zal zo nodig nog een aantal gerichte vragen stellen ter aanvulling van de meting. Vervolgens krijgt de patiënt informatie over de verstoringen die tot bepaalde klachten geleid hebben. Tijdens het eerste bezoek zullen alle functies en oorzaken worden gemeten om een complete diagnose te kunnen stellen. Bij vervolgbehandelingen meet de behandelaar die functies die voor het vervolg van de behandeling van belang zijn.

Therapie: herstel van natuurlijk evenwicht
Als de oorzaak van de klachten bekend is, kan gewerkt gaan worden aan het opheffen van de verstoringen. Hiervoor activeert de therapeut het natuurlijk mechanisme in het lichaam dat die verstoringen kan opheffen en dus de klachten kan wegnemen. Voorbeelden hiervan zijn dromen om niet verwerkte emoties te integreren en koorts om virussen te elimineren.

Om genezing te bewerkstelligen gebruikt de behandelaar de uniek aan het PROGNOS-systeem gekoppelde innovatieve Therapie-Frequentie-Spectra bestaande uit effectieve combinaties van:
–        Kruiden
–        Planten
–        Vitaminen, aminozuren, vetzuren, pre- en probiotica
–        Mineralen en
–        Vitaal-Frequenties. Dit zijn genezende signalen die in de vorm van druppels onder de tong toegediend worden.

De patiënt kan aan het einde van de behandeling van de behandelaar een flesje van 30 ml met vloeistof ontvangen tegen betaling, die Vitaal-Frequenties bevat. Deze druppels worden dagelijks, gedurende vier tot zes weken, ingenomen om de genezing te bewerkstelligen. Alle gebruikte middelen zijn volledig natuurlijk en zijn in duizenden jaren uiterst effectief gebleken. Door het middel dat tot herstel moet leiden in de meetkring te brengen, kan de behandelaar vooraf al nagaan wat het effect is op de verstoringen en of de patiënt het middel kan verdragen. Er worden dus alleen middelen meegegeven die daadwerkelijk een corrigerend effect hebben. Daarnaast geeft de behandelaar ook andere adviezen die het herstel ten goede komen, bijvoorbeeld voedingsadviezen.

Enkele voorbeelden
Klachten kunnen veel verschillende oorzaken hebben. Met PROGNOS kan de oorzaak worden opgespoord en behandeld. Hieronder staan enkele voorbeelden van veel voorkomende klachten en hun mogelijke oorzaken.

–        Hypothalamusstoring ten gevolge van hevige emoties of een mechanische schok (bijvoorbeeld aanrijding) kan leiden tot slapeloosheid, slechte concentratie, wisselende stemmingen, vermoeidheid, depressie en verzwakte afweer.
–        Bij ME of chronisch vermoeidheidssyndroom is er veelal sprake van een sluimerende virusactiviteit met name van de lever- de nier- en de miltmeridiaan in combinatie met onverwerkte emoties ontstaan in een drukke periode met overactiviteit.
–        Bij ADHD is er sprake van een voedselovergevoeligheid, specifieke tekorten, zoals vetzuren en aminozuren en een elektrosmog of geopathie belasting met invloed op de hersenen.
–        Een allergie is een storing van het immuunsysteem ontstaan door één of meer van de 15 oorzaakcategorieën die met het PROGNOS-systeem vast te stellen en op te heffen zijn.
–        Constitutioneel eczeem gaat meestal gepaard met een niermeridiaanstoring, waarbij er sprake is van een toxische belasting, bijvoorbeeld door inentingen, medicatie, tandmaterialen, narcosemiddelen of verfstoffen in combinatie met niet geïntegreerde emoties.
–        Bij fibromyalgie is er sprake van een spiermetabolisme storing door een combinatie van een sluimerende virusactiviteit, onverwerkte emoties met hypofysestoring en een levermeridiaan storing die door allerlei oorzaken, meetbaar met PROGNOS, ontstaan kan zijn.
–        Multiple Sclerose gaat veelal gepaard met een zwaar metaalbelasting, een virusbelasting en een ernstige geopatische/elektrosmog belasting.
–        Bij spastische dikke darm klachten vinden we vaak onverwerkte emoties in combinatie met een pathogene schimmel-, virus-, bacterie- en /of parasietactiviteit.
–        Reumatoïde arthritis wordt sterk geactiveerd door gebitsklachten, zoals wortelkanaalklachten, een dikke darm- en levermeridiaanstoring en een pathogene bacterieactiviteit in de darmen.

Als een ziekte erfelijk aanwezig is kan deze erfelijke zwakte geactiveerd worden door elk van de 15 oorzaakcategorieën. Door de aanwezige oorzaken te elimineren kan de erfelijk aanwezige ziekte voorkomen of afgeremd worden. Afhankelijk van het stadium waarin de ziekte zich bevindt, leidt dit tot een bepaalde mate van verbetering of genezing.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]